Wymagania wobec materiałów przyjmowanych od klientów:

Firma przyjmuje wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, makiety) w formie elektronicznej, ze względu jednak na różnorodność używanego sprzętu i oprogramowania potrzebne są pewne ustalenia.

Nośniki, na jakich można dostarczać materiały:

Kompresja:

Materiały dostarczone przez klienta mogą byc kompresowane dostępnym ogólnie oprogramowaniem: Zip (WinZip), Rar, ARJ.

W przypadku ilustracji można użyć wewnętrznej kompresji JPG (zdjęcia wielotonowe) lub LZW (kreska, lineart).

Dopuszczalne są następujšce formaty plików (PC i Mac):